სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

1.03.2017

საქართველოში Alpen Pharma AG-ის წარმომადგენლობამ 201728 თებერვალს  გამართ სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ოჯახის ექიმებისათვის. კონფერენციაში მონაწილეობდა  100  ექიმი. მოხსენებებით წარსდგენ:

1.       გიორგი ბოჭორიშვილი უროლოგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორიჯანმრთელობის სახლი“, უროლოგიის ეროვნული ცენტრი

 თემით:"სოლიდაგორენი - გერმანული ფიტოუროსეპტიკი საშარდე გზების დაავადებების დროს".

2.       კახაბერ ჭელიძე კარდიოლოგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი,თერაპია კარდიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, თსსუ-ის I საუნივერსიტეტო კლინიკა

თემით:"კლიმაქტოპლანი - კარდიოლოგის ხედვა".