ვიტანგო: ენერგია + სიმშვიდე

27.03.2017

საქართველოში Alpen Pharma AG-ის წარმომადგენლობამ 2017 წ 25 მარტს გამართა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია და წარადგინა ახალი მედიკამენტი ვიტანგო . მოხსენებებით წარსდგნენ:

1."სტრესი, სტრესის ფიზიკური და ფსიქიური სიმპტომები".

ქეთევან სილაგაძე. ნევროლოგი, ნეიროფსიქოლოგი.

2. " სტრესის მართვის თანამედროვე პრინციპები".
ნინო ოკრიბელაშვილი. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი;

3. "ვიტანგო - უნიკალური ორმაგი მოქმედების მექანიზმი".
ირინა ხატიაშვილი. მედიცინის დოქტორი

 4. "ვიტანგო - კლინიკური მტკიცებულებები ".

სოსო ბურდულაძე მედიცინის დოქტორი.