კარიერა

კარიერა ალპენ ფარმაში- ეს არის მუშაობა გუნდში. ჩვენ ვთავაზობთ თანამშრომლებს ყოველხრივ თანადგომას და პროფესიულ განვითარებას, რათა იგი გახდეს ნამდვილი პროფესიონალი თავის სფეროში.  ყოველთვის მხარს ვუჭერთ კოლეგების სწრაფვას წინსვლისა და განვითარებისაკენ.

 

career.ge@alpenpharma.com მისამართზე  რეზიუმეს გაგზავნით, თქვენ ადასტურებთ   ყველა  მითითებული პირადი/პერსონალური მონაცემების აქტუალურობას და იძლევით თანხმობას მათ დამუშავებაზე. ამასთან ადასტურებთ, რომ  წარმოდგენილ სუბიექტებს გააცანით ამ ბმულით განსაზღვრული  პირადი მონაცემის განთავსების  პოლიტიკა.