პრეს-ცენტრი

15.02.2018წ., თბილისი, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ ტრახისანის გამოყენება სტომატოლოგიაში“

01.06.2018

საქართველოში Alpen Pharma AG-ის წარმომადგენლობამ 2018 წ 15 თებერვალს გამართა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია – ტრახისანის გამოყენება სტომატოლოგიაში. კონფერენციაში მონაწილეობდა 150 ექიმი სტომატოლოგი. 

 მოხსენებით წარსდგა: ნინო აბაშიძე – მმდ, თსსუ-ის პაროდონტისა და პირის ღრუს დაავადებათა დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი, საქართველოს სტომატოლოგთა პროფესიული ასოციაციის ვიცე პრეზიდენტი

თემით: “პარადონტისა და პირის ღრუს ლორწოვანის დაზიანებები ზოგად სომატური დაავადებისას და ტრახისანი.