პრეს-ცენტრი

21.10.2017წ., ქ.ბათუმი, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტონზილოფარინგიტი და რინოსინუსიტი – მკურნალობა“

26.12.2017

საქართველოში Alpen Pharma AG-ის წარმომადგენლობამ 2017წ 21 ოქტომბერს ქ.ბათუმში გამართა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტონზილოფარინგიტი და რინოსინუსიტი – მკურნალობა“. კონფერენციაში მონაწილეოდბა  300 პრაქტიკოსი ექიმი. (ოჯახის ექიმი, ოტორინოლარინგოლოგი).

 

მოხსენებებით წარსდგნენ:

 

​1. ივანე ჩხაიძე – მედიცინის დოქტორი, თსსუ პედიატრიის დეპარტამენტის პროფესორი, მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი, საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე.

თემით: “პედიატრიული რინოსინუსიტის მართვის ეროვნული გაიდლაინი: ახალი პერსპექტივები, ახალი იმედები”.

 

2. გიორგი გოგნიაშვილი – მედიცინის დოქტორი, ხუჯაძე-გოგნიაშვილის კლინიკა        

თემით:“ტონზილოფარინგიტების მენეჯმენტი”.