პრეს-ცენტრი

24.03.2018წ., ბათუმი, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „პრაქტიკული რეკომენდაციები გინეკოლოგთათვის“

07.06.2018

საქართველოში Alpen Pharma AG-ის წარმომადგენლობამ 2018 წ 24 მარტს ქ.ბათუმში გამართა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია – „პრაქტიკული რეკომენდაციები გინეკოლოგთათვის“. კონფერენციაში მონაწილეობდა 100 ექიმი გინეკოლოგი და ოჯახის ექიმი. 

 2  მოხსენებით წარსდგა: 

ზაზა ბოხუა – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი. 

თემებით: 1. „დისტრეპტაზა- ფერმენტოთერაპიის გინეკოლოგიური ასპექტები“.

                  2. „ბიოლექტრა – მაგნიუმის როლი რეპროდუქციული ასაკის ქალებში“.