პრეს-ცენტრი

31.10.2017წ.,ქ.თელავი, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „რინოსინუსიტების მკურნალობა“

27.12.2017

 

საქართველოში Alpen Pharma AG – ის წარმომადგენლობამ 2017წ 31 ოქტომბერს ქ.თელავში გამართა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია – „რინოსინუსიტების მკურნალობა”, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 200-ზე მეტმა ექიმმა. (ოჯახის ექიმები, პედიატრეი და ოტორინოლარინგოლოგები).

 

2 მოხსენებით კონფერენციაზე წარსდგა: ივანე ჩხაიძე მედიცინის დოქტორი, თსსუ პედიატრიის დეპარტამენტის პროფესორი,მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი, საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე.

 

თემებით:

 

1. „პედიატრიული რინოსინუსიტის მართვის ეროვნული გაიდლაინი – ახალი პერსპექტივები“

 

2. „2016 წ კვლევები პროსპანის ირგვლივ”.