ჩვენს შესახებ

Alpen Pharma AG საქართველოში

„Alpen Pharma AG“-ის  ისტორია საქართველოში იწყება 2012 წელს, როდესაც თბილისში გაიხსნა „Alpen Pharma AG”-ის წარმომადგენლობითი ოფისი. პაციენტებთან ახლოს ყოფნის მისწრაფებით, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული  გუნდით კომპანია დღეისათვის მუშაობს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი პროდუქციის მთელ სპექტრთან წვდომას. 

       

მედიკამენტების პორთფელი, რომელიც ყოველწლიურად იზრდება სხვადასხვა სამკურნალო საშუალებით, უზრუნველყოფს დააკმაყოფილოს პაციენტების ფართო სპექტრი და სხვადასხვა პროფილის ექიმები. 

 

       

დღეისათვის „Alpen Pharma AG“ საქართველოში წარმოდგენილია ისეთი ევროპული მწარმოებლებით როგორებიცაა: «Deutsche Homoopathie-Union» – «DHU Arzneimittel GmbH & Co.KG» (გერმანია), «Engelhard Arzneimittel GmbH» (გერმანია), «Dr. Gustav Klein GmbH & Co.KG» (გერმანია).

 

         

საქართველოში „Alpen Pharma AG“-ის წარმომადგენლობა დიდ ყურადღებას უთმობს სამედიცინო და სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებს, პრაქტიკოს ექიმებს, ფარმაცევტებს და ფარმაცევტული პროდუქტების მომხმარებლებს; აქტიურად უჭერს მხარს კლინიკური კვლევების, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციებისა და სემინარების ჩატარებას, ეს კი თავის მხრივ ხელს უწყობს გამოცდილების გაზიარებს.  საქართველოში  „Alpen Pharma AG“-ის წარმომადგენლობა ასევე არის  ექიმთა  კვალიფიკაციის ასამაღლებელი საგანმანათლებლო პროგრამების  ორგანიზატორი.

     

საქართველოში „Alpen Pharma AG“-ის წარმომაგენლობა თანამშრომლობს მრავალ კლინიკურ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, ყველა წამყვან კლინიკასა და სპეციალისტთან საქართველოში…