Distreptaza

სტატისტიკურად მცირე მენჯის ღრუს ანთებითი დაავადებები ( საკვერცხეების, საშვილოსნოს, წინამდებარე ჯირკვლის ანთება და სხვა) –  ხშირია რეპროდუქციული ასაკში (16 – 49 წელი). ეს დაავადებები საშიშია რადგან არსებობს ისეთი გართულებების განვითარების რისკი როგორიცაა : უშვილობა, საშვილოსნოსგარე ორსულობა, მენსტრუალური ფუნქციის დარღვევა, შეხორცებითი დაავადებები, ქრონიკული  ტკივილი მენჯის ღრუში. თუ ანთება მაინც აღმოცენდა , მკურნალობის ტაქტიკა პროფესიონალურად და კომლექსურად  უნდა იქნეს შერჩეული. მკურნალობის სქემა მოიცავს: თერაპიის პირველივე დღეებიდან სისხლის მიმოქცევის აღდგენას, ანტიბიოტიკების გაძლიერებული კონცენტრაცია ანთების არეში, ანთებითი პროცესის კუპირება და შეხორცხებითი პროცესების თავიდან არიდება  – პრეპარატი, რომელიც შეიცავს სტრეპტოკინაზას ( მაგალითად დისტრეპტაზა);  გამომწვევის დადგენისას ანტიბაქტერიული პრეპარატები. ასევე იყენებენ იმუნომოდულატორებს, დესენსიბილიზაციურ პრეპარატებს, სიმპტომური მედიკამენტებს (სპაზმოლიტიკები, ანალგეტიკები). ვაგინის მიკროფლორის აღმდგენი მედიკამენტები ქალებში.
დისტრეპტაზა ეს ფერმენტული მედიკამენტია, რომელიც შეიცავს ფიბრინოლიტიკ – სტრეპტოკინაზას ( 15 000 სე) და პროტეოლიზ – სტრეპტოდორნაზას ( 1 250 სე) . დისტრეპტაზას გააჩნია ანთებისსაწინააღმდეგო ეფექტი, აუმჯობესებს მიკროცირკულაციას ანთების კერაში, ხსნის შეშუპებას, მნიშვნელოვნად ზრდის ანტიბაქტერიული პრეპარატების და იმუნური უჯრედების კონცენტრაციას ანთების კერაში. აჩქარებს მკვდარი უჯრედების ( ჩირქის) ლიზისს და მათ რეაბსორბციას( გამოდევნა, გასუფთავება) ანთების კერიდან ისე რომ არ შეეხოს და დააზიანოს ჯანმრთელი ქსოვილი. 2,5- 3 ჯერ ჩქარდება ტკივილის კუპირება და დიზურიული მოვლენები ( მტკივნეული, გაძნელებული შარდვა). მკურნალობის სქემაში დისტრეპტაზას ჩართვის შემდეგ ექოსკოპიური მონაცემების საფუძველზე ანთების ნიშნები ლიკვიდირდება უფრო სწრაფად და  5 დღით მცირდეა სტაციონარში დაყოვნება, რეპარაციის პროცესი კი 3-ჯრ ჩქარდება.
მნიშვენოლოვანია, რომ დისტრეპტაზას გამოყენება ამცირებას დაავადების რეციდივის განვითარების, უშვილობისა და შეხორცებითი დაავადებების განვითარების რისკს. შესაბამისად მკურნალობის სქემაში დისტრეპტაზას ჩართვით მკურნალობის ეფექტურობა იზრდება 96-98%-ით.
დისტრეპტაზა წარმატებით გამოიყენება გინეკოლოგიური, უროლოგიური და პროქტოლოგიური პათოლოგიებისას. დერმატოტოვენეროლოგიასა და პოსტოპერაციულ ქირურგიულ პრაქტიკაში. დისტრეპტაზა რეკომენდებულია არა მარტო ანთებითი დაავადების მკურნალობის კომლექსურ თერაპიაში არამედ ქალისა და მამაკაცის უშვილობისას, საკვერცხის კისტების, პოსტაბორტულ პერიოდში ან ორსულობის თვითნებურად შეწყვეტის შემდეგ, მუცლის ღრუსა და მცირე მენჯის ღრუში ჩატარებული შეხორცებითი დაავადებების პოსტოპერაციულ პერიოდში. დისტრეპტაზა გამოიყენება მონოთერაპიის სახით ასეპტიური ანთებისა და  მენჯის ღრუს ქრონიკული ტკივილის სინდრომის და შეხორცებითი დაავადების  სამკურნალოდ. 
დისტრეპტაზა – ანთების, შეხორცებითი დაავადების და უშვილობის მკურნალობა!
დისტრეპტაზა რექტალური სუპოზიტორია #6 . მწარმოებელი: „ბიომედ -ლუბლინი“ (პოლონეთი ).
ინფორმაცია განკუთვნილია სამდიცინო სფეროს სპეციალისტებისა და ფარმაცევტებისათვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.

1. Women’s health. Fact sheet N°334. Updated September 2013,http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/en/
2. Приказ МОЗ Украины от 27.12.2011 № 977 “О внесении изменений к приказу МОЗ Украины от 15.12.2003 №582 “О утверждении клинических протоколов по акушерской и гинекологической помощи”. Приказ МОЗ Украины № 431 от 03.07.06. Клинический протокол оказания медицинской помощи при хроническом простатите.         3. Инструкция по медицинскому применению препарат Дистрептаза.
4. В.А.Потапов и др. Дистрептаза – новое решение проблемы патогенетической коррекции воспалительного ответа и нарушений кровообращения органов малого таза у женщин с обострением хронического сальпингоофорита,  Репродуктивное здоровье женщины №4 (38). 2008.
5. В.А. Потапов и др. Стратегия ранней послеоперационной реабилитации репродуктивной функции у женщин с лейомиомой матки. Здоровье женщины, №10 (76), 2012.
6. Б. М. Венцковский и др. Современная тактика лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза в стадии обострения (методические рекомендации). МЗ Украины, 2009.
7. Є.А. Литвинец и др. Лечение мужчин с экскреторно-токсическим бесплодием, обусловленным хламидийной инфекцией. Здоровье мужчины, №1, 2012.
8. Т.И. Тамм и др. Местное лечение операционных ран у больных острым парапроктитом препаратом Дистрептаза., Здоровье мужчины, №3, 2012.
9. С.М. Онищенко и др. Отдаленные результаты оперативного лечения острой спаечной кишечной непроходимости. Здоровье мужчины, №3, 2012.
10. И.З. Гладчук и др. Профилактика спайкообразования после хирургического лечения бесплодных женщин с миомой матки и эндометриозом. Репродуктивное здоровье женщины, 35 (39), 2008.
11. О.Ю. Щербак и др. Использование Дистрептазы в комплексном лечении больных с дизурией после операции по гиперплазии простаты. Здоровье мужчины, №4, 2009.
12. А.Я. Сенчук и др. Оптимизация лечения больных с сальпингоофоритом и нарушениями менструальной функции у женщин репродуктивного возраста. Здоровье Женщины. 2012; 10(76): 1-8.