პროსპანი (Prospan)

გაციებას თითქმის ყოველთვის ახლავს ხველა. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ხველა დაავადება კი არა, არამედ ორგანიზმის რეაქციაა, რომელიც სასუნთქი გზების დაცვასა და გაწმენდას განაპირობებს, იგი არათუ უნდა ჩავახშოთ, არამედ დავეხმაროთ, რომ მისთვის ბუნებრივი ფუნქცია შეასრულოს.

სასუნთქი გზების გათავისუფლებას, როგორც წესი, ძალიან აძნელებს მწებავი ნახველი და ბრონქების სპაზმი. ხველის დახმარებას მსგავსი წინააღმდეგობების არსებობისას შეძლებს მცენარეული პრეპარატი პროსპანი, რომელიც არა მარტო ნახველს ათხელებს, არამედ მის აქტიურ გამოდევნასა და ნახველის გამოყოფის გზაზე არსებული წინააღმდეგობის -ბრონქების სპაზმის მოხსნასაც განაპირობებს.

პროსპანი* გერმანული მცენარეული პრეპარატია, რომელიც სუროს ფოთლების ორიგინალური სტანდარტიზებული მშრალი ექსტრაქტის (გამოიყენება მხოლოდ პროსპანი-ის წარმოებაში) ფუძეზეა დამზადებული. პროსპანი გამოიყენება ნებისმიერი სახის ხველისას, მათ შორის მწეველის ხველის დროსაც, რადგან იგი კარგად გამოხატული და დადასტურებული ბრონქოლიზური ეფექტის მქონე მცენარეული ამოსახველებელი პრეპარატია. პროსპანი არ შეიცავს სპირტს, საღებავებს, შაქარს. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, პროსპანი განაპირობებს ლორწოს გათხელებას, სასუნთქი გზებიდან მის აქტიურ გამოყოფას და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ბრონქების მუსკულატურის სპაზმის მოხსნას. პროსპანი შესაძლებელია გამოვიყენოთ  ყველა ასაკობრივ ჯგუფში, თვით ახალშობილობიდან, სასიამოვნო გემო და მრავალფეროვანი სამკურნალწამლო ფორმა: სიროფი და ხსნარი წვეთებში.

ხველა? – პროსპანი!

*სამკურნალწამლო საშუალების რეკლამა. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას და კონსულტაციისათვის მიმართეთ ექიმს. შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.